ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

Dzięki treningowi uważności dzieci uczą się rozpoznawać własne odczucia, potrzeby, emocje czy reakcje (zamiast wybuchać złością czy przyjmować strategię ucieczki) oraz podnoszą swoją odporność na stres. Długofalowo wzmacniają te ośrodki w mózgu, które wspomagają zapamiętywanie informacji, zdolność skupiania uwagi, planowania, rozwój empatii, zdrowego poczucia własnej wartości oraz umiejętność tworzenia dobrych relacji z ludźmi czy wreszcie odpowiedzialności za własne zachowanie. Trening stanowi profilaktykę dla zdrowego rozwoju kondycji psycho-fizycznej dziecka.

Zajęcia dzielimy na dwie ścieżki:
1.     Dzieci od 6-9 lat uczestniczą w programie Kosmos i Kajo.
2.    Dzieci od 10-14 lat uczestniczą w programie Uważność dla nastolatków.
 
Niezależnie od wieku uczestnicząc w treningach uważności dzieci uczą się:
– jak być skoncentrowanym i uważnym,
– jak radzić sobie z własnymi emocjami,
– jak być tolerancyjnym i życzliwym dla drugiego człowieka,
– jak radzić sobie ze stresem i swoimi myślami.
 
Udowodniono, że praktykowanie uważności wpływa znacząco na rozwój mózgu, szczególnie te jego części najmocniej związane ze skutkami stresu, emocjami, agresją i funkcjami wykonawczymi. Badania mózgu wykazały, że dzieci, które praktykowały lub praktykują uważność, w odmienny sposób niż te niepraktykujące, reagują na stresujące sytuacje i mają większą zdolność odczuwania empatii. W sytuacjach konfliktowych podejmują odmienne decyzje: bardziej świadome, mniej impulsywne i mniej podporządkowane emocjom.
Uważność wpływa pozytywnie na rozwój mózgu dziecka.

Uważność & joga

Infromacje

Zegar ikonka

Zajęcia

Grupowe.
Treningi odbywają się we środy.

zapisy ikonka

Zapisy telefoniczne

tel. 504 084 282

adres ico

Adres

ul. Kasztelańska 66
(dzielnica podzamcze)

Osoba prowadząca

Joanna Chorąży