ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

SOUNDSORY® to multisensoryczny program składający się ze specjalnie opracowanych utworów muzycznych, w których dokonano modyfikacji o charakterze neuro-akustycznym, oraz z szeregu ćwiczeń ruchowych. Soundsory® stosuje podejście multisensoryczne, połączenie dźwięku i ruchu, które stymuluje jednocześnie układ przedsionkowy i słuchowy. Zapewnia to zintegrowane, wyjątkowe podejście do przetwarzania sensorycznego, regulacji emocji i rozwoju zdolności poznawczych.
 
Może być pomocny osobom, u których występują:
 
Opóźnienia w rozwoju ruchowym, problemy z równowagą i koordynacją
Zaburzenia ze spektrum autyzmu i opóźnienia rozwojowe
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego
ADD i ADHD
 
Dzięki specjalnej, powtarzanej stymulacji mózg może się zmieniać i tworzyć nowe połączenia w każdym wieku. Program Soundsory został opracowany tak, by przyciągać uwagę mózgu i dostarczać silnej stymulacji. W ten sposób program pomaga mózgowi przeorganizować się poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych. SOUNDSORY® kładzie fundamenty pod integrację sensoryczną oraz bardziej złożone funkcje poznawcze.
 
Słuchanie muzyki (25 minut)
 
Muzyka została nagrana tak, by podkreślić rytm dźwięków w celu pobudzenia ciała do ruchu. Ponadto nagrania są przetwarzanie elektronicznie za pomocą chronionego patentem filtra dynamicznego co pozwala uzyskać specyficzne kontrasty między dźwiękami. Efekt ten ułatwia mózgowi adaptację do tych kontrastów oraz rozwija zdolności do prognozowania zmian – tak jak na co dzień, gdy nieustannie przewidujemy zmiany w naszym otoczeniu i dostosowujemy się do nich. Ponadto dźwięk jest przekazywany zarówno drogą powietrzną, jak drogą kostną, aby umożliwić skuteczną stymulację obu układów: słuchowego i przedsionkowego.
 
Ćwiczenia fizyczne (5 minut)
 
Natomiast ćwiczenia ruchowe zostały opracowane tak, by wspierać integrację mózgu z ciałem poprzez stopniowe działanie rozwojowe. Ćwiczenia obejmują wygaszanie odruchów pierwotnych przy jednoczesnym wspieraniu i rozwijaniu świadomości ciała, kontroli nad postawą ciała, a także koordynacji ruchowej. Wzmacniając te podstawowe zdolności sensomotoryczne, widzimy poprawę w dziedzinie bardziej złożonych funkcji poznawczych, które wspierają uczenie się.
 
Program trwa 40 dni
 
W procesie wzmacniania połączeń nerwowych mózg potrzebuje intensywnego treningu, który trwa co najmniej 40 dni. Ucho świetnie się sprawdza do tego celu, ponieważ dzięki temu narządowi mózg zawdzięcza 70% stymulacji. Zestawienie przewodnictwa kostnego z ćwiczeniami ruchowymi sprawia, że trening z SOUNDSORY® uczy mózg, jak lepiej przyswajać informacje multisensoryczne.TRENING SŁUCHOWY TOMATISA®

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”.

Głównym celem tego intensywnego treningu jest wspomożenie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych.

Najistotniejszą funkcją ucha, według Tomatisa, jest słuchanie – umiejętność aktywnego, świadomego odbierania dźwięków z otoczenia i czerpania z nich informacji (słyszenie natomiast jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu).

Umiejętność ta rozwija się przez całe życie człowieka. Polega ona na odbieraniu istotnych bodźców przy równoczesnym filtrowaniu zbędnych informacji, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informatycznego.Jeśli proces ten ulegnie zaburzeniu i pojawią się problemy ze słuchaniem, mogą pojawić się trudności z nauką, komunikatywnością i zaburzenia zachowań społecznych.

Najczęstszymi objawami zburzenia uwagi słuchowej są:
–  zaburzenia koncentracji uwagi
–  nadwrażliwość na dźwięki
–  błędna interpretacja pytań
–  mylenie podobnie brzmiących słów
–  konieczność powtarzania poleceń
–  monotonny głos
–  ubogie słownictwo
–  trudności z czytaniem i pisaniem
–  niemuzykalność
–  słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe
–  niewyraźne pismo
–  mylenie strony lewej i prawej
–  męczliwość
–  nadaktywność
–  tendencje depresyjne
–  nadwrażliwość emocjonalna
–  brak wiary w siebie
–  nieśmiałość
–  drażliwość
–  wycofywanie się.

Trening uwagi słuchowej, opracowany przez Alfreda Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, w szczególności zaś te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.

Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy – w tym jąkanie, koncentracji, dysleksja), autyzmem, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji. Jest także szeroko stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem: śpiewaków, piosenkarzy, aktorów.INDYWIDUALNY TRENING DR JOHANSENA

Metoda terapii słuchu dr Johansena, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Różni się jednak sposobem realizacji procesu terapeutycznego. Odbywa się w warunkach domowych. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej i odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią.

W tej terapii nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą lepszej jakości słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki.

Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Terapia dr Johansena stosowana jest w przypadku osób:
–  z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,
–  z dysleksją, problemami szkolnymi,
–  z ADHD,
–  z zaburzoną koncentracją uwagi,
–  z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
–  z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,
–  z porażeniem mózgowym,
–  z nadwrażliwością słuchową,
–  z wadami genetycznymi,
–  z autyzmem.

Stymulacja słuchowa wg dr Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Pośród czynników wpływających na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:
·         wcześniactwo,
·         niedotlenienie w czasie porodu,
·         zapalenie opon  mózgowych,
·         częste zapalenie ucha,
·         urazy głowy,
·         genetyczne dyspozycje – dysleksja.

W konsekwencji pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Terapia słuchowa dr Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:
–  Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
–  Czytanie,
–  Rozumienie mowy,
–  Artykulację,
–  Komunikację,
–  Samoocenę,
–  Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
–  Utrzymanie równowagi,
–  Koordynację ruchów,
–  Motorykę.
 
Widoczne są również efekty w nauce języków obcych:
–  krótszy czas nauki,
–  polepszenie akcentu,
–  płynność wypowiedzi,
–  poprawa rozumienia języka.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Zaletą tej metody jest:
–  jej dostępność – możliwość wykonywania jej w domowych warunkach, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających daleko od ośrodka terapeutycznego,
–  możliwość łączenia tej metody z innymi formami terapii jakimi jest objęte dziecko,
–  odbywanie jej w warunkach zacisza domowego, optymalnych dla rozwoju dziecka
–  koszty rozłożone w czasie.

Treningi słuchowe

informacje

Zegar ikonka

Zajęcia

Indywidualne.
Sprzęt wypożycza się do domu.

zapisy ikonka

Zapisy telefoniczne

tel. 504 084 282

adres ico

Adres

ul. Kasztelańska 66
(dzielnica podzamcze)

Osoba prowadząca

Agnieszka Dąbkowska,
Monika Hełmecka