ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Proces ten jest nastawiony na podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania i do obowiązków szkolnych. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci z:
– grupy ryzyka,
– dysleksją,
– dysgrafią,
– dysortografią,
– dyskalkulią
– podejrzeniem specyficznych trudności w nauce.

Scenariusze zajęć uwzględniają indywidualne trudności dziecka.
Podczas zajęć wprowadzamy elementy Metody Krakowskiej oraz Terapii Ręki.


Terapia pedagogiczna

informacje

Zegar ikonka

Zajęcia

Indywidualne. Odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych.

zapisy ikonka

Zapisy telefoniczne

tel. 504 084 282

adres ico

Adres

ul. Kasztelańska 66
(dzielnica podzamcze)

Osoba prowadząca

Ewa Rekowska