ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

Nasza kadra

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Monika Helmecka
terapeuta SI

mgr MONIKA HEŁMECKA

Barbara Oziembłowska
terapeuta SI

mgr BARBARA OZIEMBŁOWSKA

Agnieszka Cholewa
terapeuta SI

mgr AGNIESZKA CHOLEWA

NEUROLOGOPEDZI

Agnieszk Dąbkowska
neurologopeda

mgr AGNIESZKA DĄBKOWSKA

Monika Sidor
neurologopeda

mgr MONIKA SIDOR

REHABILITANCI

Terapeutka
fizjoterapeuta

mgr PATRYCJA LISOWSKA-SZCZUREK

Hanna Rychlik
fizjoterapeuta

mgr HANNA RYCHLIK

PEDAGODZY

Terapeutka
pedagog

mgr EWA REKOWSKA

surdopedagog, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu oraz resocjalizacji

Aleksandra Piechowiak Stawińska
pedagog

mgr ALEKSANDRA PIECHOWIAK-STAWIŃSKA

tyflopedagog

Terapeutka
pedagog

mgr MARTA GAJB-PRUSACZYK

coach