ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

Nasza kadra

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Monika Helmecka
terapeuta SI

mgr MONIKA HEŁMECKA

Barbara Oziembłowska
terapeuta SI

mgr BARBARA OZIEMBŁOWSKA

mgr Natalia Górska
terapeuta SI

mgr NATALIA GÓRSKA

NEUROLOGOPEDZI

Agnieszk Dąbkowska
neurologopeda

mgr AGNIESZKA DĄBKOWSKA

PEDAGODZY

Terapeutka
pedagog

mgr EWA REKOWSKA

surdopedagog, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu oraz resocjalizacji

Aleksandra Piechowiak Stawińska
pedagog

mgr ALEKSANDRA PIECHOWIAK-STAWIŃSKA

tyflopedagog

Terapeutka
pedagog

mgr MARIA NEJMAN

pedagog

DIETETYCY

dietetyk kliniczny
mgr Agnieszka Kęce
dietetyk kliniczny

mgr Agnieszka Kęcel