ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH W SENSORKU NA ROK 2021/2022

  1. Do Centrum „Sensorek” wchodzimy nie wcześniej niż 5 min przed zajęciami.
  2. W poczekalni ściszamy ton głosu, wyciszamy telefon oraz nie pozwalamy na bieganie dzieciom w butach. /Z góry dziękujemy za uszanowanie dzieci ćwiczących w salach terapeutycznych/.
  3. Rodzic przyprowadza tylko dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Przyprowadzając dziecko rodzic także powinien być zdrowy.
  4. Dziecko powinno być przyprowadzane na zajęcia tylko przez jedną osobę (w poczekalni może przebywać tylko jeden opiekun dziecka bez osób towarzyszących).
  5. Po wejściu do Sensorka dziecko oraz rodzic muszą zdezynfekować lub/i umyć dłonie.
  6. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka po zakończeniu zajęć o wyznaczonej godzinie.
  7. Rodzic zobowiązuje się do powiadomienia o absencji dziecka na numer rejestracji Sensorka /504 084 282/.
  8. Jeśli rodzic nie powiadomi co najmniej 2 godziny przed spotkaniem o nieobecności dziecka, jest zobowiązany do pokrycia 50% kwoty za zajęcia.