ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

INTEGRACJA ODRUCHÓW POSTURALNYCH I DYNAMICZNYCH DR MASGUTOWEJ
Odruchy posturalne i dynamiczne pojawiają się jeszcze w życiu płodowym i w okresie niemowlęcym służą ochronie życia i obronie przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego. Rodzimy się z zaprogramowanym wzorcami ruchowymi, które wykorzystujemy do osiągania kolejnych etapów rozwoju. Zdrowego niemowlaka nikt nie uczy zmieniać pozycji w łóżeczku, raczkować, wstawać na nóżki a potem chodzić.

W naturalny sposób, jeżeli rozwój niczym nie jest zakłócony, odruchy przekształcają się w reakcje i umiejętności coraz bardziej świadome i złożone. Jeżeli płynność tego procesu jest zahamowana przez chorobę lub czynnik zewnętrzny rozwój jest utrudniony. Metoda integracji odruchów dr Masgutowej to program złożony ze schematów ćwiczeń stymulujący zasoby naszego mózgu. Stosując odpowiednie bodźce, wywołujemy reakcje i działamy pobudzająco na sieć połączeń nerwowych. W naturalny sposób odzyskujemy dane na temat przebiegu odruchu i przypominamy jaka powinna być właściwa reakcja mięśni. Systematycznie powtarzając określone ćwiczenia, zmniejszamy nieprawidłowości, dając szansę na zapamiętanie przebiegu odruchu i jego integrację.

Metoda dr Masgutowej zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych,
działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy oraz obniża poziom stresu.

Metoda dr Masgutowej skutecznie wykorzystywana podczas pracy w przypadkach:
– porażenia mózgowego,
– autyzmu,
– nadpobudliwości psychoruchowej,
– występowania lęków i fobii,
– zaburzeń regulacji emocjonalnej,
– trudnościach w nauce,
– opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
– zaburzonego rozwoju mowy.

INTEGRACJA ODRUCHÓW USTNO-TWARZOWYCH DR MASGUTOWEJ
Celem terapii jest kształtowanie prawidłowych schematów motorycznych twarzy oraz stymulacja narządu mowy. Podczas terapii pobudzane są obszary neurosensomotoryczne twarzy, które uaktywniają z kolei mięśnie mimiczne oraz odruchy związane z prawidłowym ssaniem, odgryzaniem, żuciem oraz połykaniem a w przyszłości z prawidłową artykulacją. Odruchy twarzy to reakcje mózgu i ciała, które aktywizują motorykę obszarów mimicznych twarzy i górnych części ciała w odpowiedzi na właściwe sensoryczne bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Odruchy twarzy muszą być zintegrowane, aby schematy ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji, czy komunikacją mogły prawidłowo i dobrze funkcjonować. Integracja polega na doprowadzeniu tych odruchów do takiego stanu, w którym zaczną współpracować z systemami odruchów na wyższym poziomie (różnego rodzaju koordynacje, umiejętności i zdolności). Terapia odruchów ustno-twarzowych dr Masgutowej jest metodą wspomagającą terapię logopedyczną.

INTEGRACJA ODRUCHÓW SALLY GODARD INPP
Metoda Sally Godard INPP oparta jest na codziennym wykonywaniu specjalnego zaleconego przez terapeutę zestawu ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie prawidłowych mechanizmów ruchowych. Dzięki temu poprawia się funkcjonowanie osoby w zakresie umiejętności, u których podstawy leży tzw. dojrzałość neuromotoryczna. Wśród takich umiejętności wymienia się m.in. zdolności szkolne: czytanie, pisanie, uważne słuchanie, sprawność gimnastyczną oraz komunikację niewerbalną.

Odruchy

Informacje

Zegar ikonka

Zajęcia

Indywidualne

zapisy ikonka

Zapisy telefoniczne

tel. 504 084 282

adres ico

Adres

ul. Kasztelańska 66
(dzielnica podzamcze)

Osoba prowadząca

Agnieszka Dąbkowska
Monika Hełmecka
Barbara Oziembłowska