ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

CO TO WŁAŚCIWIE JEST COACHING?

Coaching jest procesem, który poprzez różnorodne działania wspomaga wyznaczanie konkretnych i realnych celów, a następnie wspiera podczas ich realizacji. Coaching to ciągłe uczenie się poznawania samego siebie i swoich możliwości.

Zadaniem coacha nie jest wskazywanie drogi i podawanie gotowych rozwiązań, tylko nakierowanie przy pomocy odpowiednio zadanych pytań i przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi. Wszystko to ma na celu skłonić klienta do autorefleksji, zajrzenia w głąb siebie i poszukania rozwiązań.

COACHING RODZICIELSKI

Świadome rodzicielstwo to ciężka praca skoncentrowana na nieustannym dążeniu do pogłębiania świadomości emocjonalnej oraz szczerym pragnieniu bycia sprawiedliwym rodzicem.

Coaching rodzicielski opiera się na wyznaczaniu celów i wspólnym dążeniu do ich osiągnięcia. Wspiera naturalny rozwój dziecka w taki sposób, aby potrafiło samodzielnie decydować o swoim życiu, a nie wciąż rywalizowało czy porównywało się z innymi oraz warunkowało swoje decyzje od wygranych lub przegranych.

Sesje prowadzone są indywidualnie.

Jedno spotkanie trwa około godziny.