Trening słuchowy Tomatisa

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako "trening uwagi słuchowej", "stymulacja słuchowa" lub "trening audio-psycho-lingwistyczny".

Głównym celem tego intensywnego treningu jest wspomożenie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych.

Najistotniejszą funkcją ucha, według Tomatisa, jest słuchanie - umiejętność aktywnego, świadomego odbierania dźwięków z otoczenia i czerpania z nich informacji (słyszenie natomiast jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu).

Umiejętność ta rozwija się przez całe życie człowieka. Polega ona na odbieraniu istotnych bodźców przy równoczesnym filtrowaniu zbędnych informacji, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informatycznego.Jeśli proces ten ulegnie zaburzeniu i pojawią się problemy ze słuchaniem, mogą pojawić się trudności z nauką, komunikatywnością i zaburzenia zachowań społecznych.

Najczęstszymi objawami zburzenia uwagi słuchowej są:

-  zaburzenia koncentracji uwagi

-  nadwrażliwość na dźwięki

-  błędna interpretacja pytań

-  mylenie podobnie brzmiących słów

-  konieczność powtarzania poleceń

-  monotonny głos

-  ubogie słownictwo

-  trudności z czytaniem i pisaniem

-  niemuzykalność

-  słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe

-  niewyraźne pismo

-  mylenie strony lewej i prawej

-  męczliwość

-  nadaktywność

-  tendencje depresyjne

-  nadwrażliwość emocjonalna

-  brak wiary w siebie

-  nieśmiałość

-  drażliwość

-  wycofywanie się

Trening uwagi słuchowej, opracowany przez Alfreda Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, w szczególności zaś te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.

Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy - w tym jąkanie, koncentracji, dysleksja), autyzmem, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji. Jest także szeroko stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem: śpiewaków, piosenkarzy, aktorów.

 

Nasi terapeuci pracują na najnowszym, mobilnym sprzęcie terapeutycznym SOLISTEN, który może być wypożyczany do domu - za wpłaceniem kaucji.

W trosce o jakość terapii, możecie również sprawdzić czy terapeutka - Agnieszka Dąbkowska, widnieje na oficjalnej stronie metody Tomatisa:

http://www.tomatis.com/pl/jak-nas-znalezc/lokalizacja/center-details/szanti.html

lub:

http://www.tomatis.com/pl/jak-nas-znalezc/lokalizacja.html

 

Obecność na oficjalnej stronie metody Tomatisa®, jest dla Państwa potwierdzeniem kompetencji terapeuty.