Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena

metoda terapii słuchu, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Różni się jednak sposobem realizacji procesu terapeutycznego. Odbywa się w warunkach domowych. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej i odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią.

W tej terapii nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą lepszej jakości słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki.

Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Stosowana jest w terapii osób:

-  z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,

-  z dysleksją, problemami szkolnymi,

-  z ADHD,

-  z zaburzoną koncentracją uwagi,

-  z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,

-  z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,

-  z porażeniem mózgowym,

-  z nadwrażliwością słuchową,

-  z wadami genetycznymi,

-  z autyzmem.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Pośród czynników wpływających na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

·         wcześniactwo,

·         niedotlenienie w czasie porodu,

·         zapalenie opon  mózgowych,

·         częste zapalenie ucha,

·         urazy głowy,

·         genetyczne dyspozycje – dysleksja.

W konsekwencji pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

-  Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,

-  Czytanie,

-  Rozumienie mowy,

-  Artykulację,

-  Komunikację,

-  Samoocenę,

-  Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,

-  Utrzymanie równowagi,

-  Koordynację ruchów,

-  Motorykę.

 

Widoczne są również efekty w nauce języków obcych:

-  krótszy czas nauki,

-  polepszenie akcentu,

-  płynność wypowiedzi,

-  poprawa rozumienia języka

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych - Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Zaletą tej metody jest:

-  jej dostępność – możliwość wykonywania jej w domowych warunkach, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających daleko od ośrodka terapeutycznego,

-  możliwość łączenia tej metody z innymi formami terapii jakimi jest objęte dziecko,

-  odbywanie jej w warunkach zacisza domowego, optymalnych dla rozwoju dziecka

-  koszty rozłożone w czasie

 

W trosce o jakość terapii mogą Państwo sprawdzić, czy terapeutka - Monika Hełmecka widnieje na oficjalnej stronie metody Johansena IAS:

http://www.johansen-ias.pl/index.php?page=4

 

Obecność na oficjalnej stronie metody Johansena, jest dla Państwa potwierdzeniem kompetencji terapeuty.