TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmuje specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z grupy ryzyka oraz ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz z podejrzeniem specyficznych trudności w nauce. Scenariusze zajęć uwzględniają indywidualne trudności dziecka.

Podczas zajęć usprawniane są analizatory: wzrokowy, słuchowy oraz kinestetyczno- ruchowy. Ponadto wykorzystywane są techniki pamięciowe, dzięki którym terapia jest ciekawa oraz zwiększa motywację do nauki.