TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, ze stwierdzoną dysleksją oraz z podejrzeniem specyficznych trudności w nauce. Scenariusze zajęć uwzględniają indywidualne trudności dziecka. W zależności od rozpoznanych mikrodeficytów rozwojowych, programy autorskie poszerza się o metody tradycyjne.

Podczas zajęć usprawniane są analizatory: wzrokowy, słuchowy oraz kinestetyczno- ruchowy. Ponadto wykorzystywane są techniki pamięciowe, dzięki którym terapia jest ciekawa oraz zwiększa motywację do nauki.

 

TECHNIKI PAMIĘCIOWE – SKUTECZNE ZAPAMIĘTYWANIE

 

Techniki pamięciowe to proste, ale zarazem niezwykłe narzędzia umożliwiające szybkie i efektywne zapamiętywanie liczb, dat, słówek z języków obcych, pierwiastków z chemii oraz różnych trudnych nazw i nazwisk. Dzięki mnemotechnikom możemy także zapamiętywać szeregi słów, które nie są powiązane z sobą w jakikolwiek logiczny sposób.

Metody te pozbawione są nudy, działają na wyobraźnię i wyzwalają pozytywne uczucia. Zwiększają motywację do nauki oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.

Ich skuteczność wynika m.in. z tego, że opierają się na obrazach, które są  lepiej zapamiętywane, niż słowa i liczby.

Podczas zajęć, wszystkie informacje, które chcemy zapamiętać zamieniamy na obrazy. Mogą to być wizualizacje lub schematyczne rysunki. Na przykład liczbę 27 możemy zapamiętać, jeżeli wyobrazimy sobie łabędzia, biegającego z toporkiem. Łabędź swoim kształtem przypomina cyfrę 2, natomiast toporek wygląda jak siódemka.  Obrazowe symbole liczb łączymy z sobą, tworząc niezwykłą historyjkę. W ten sposób możemy uczyć się na przykład dat. Mózg nie lubi suchych faktów, za to bez trudu zapamiętuje niezwykłe, wzbudzające emocje historie.

Techniki pamięciowe przeznaczone są dla wszystkich osób, które chciałyby uczyć się szybciej i efektywniej, również dla dzieci z dysleksją, mających trudności m.in. z nauką słówek z języka obcego.