TERAPIA JEDZENIA

Terapia dla dzieci prezentujących trwały, negatywny wzorzec odmowy jedzenia. Terapię prowadzimy w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

Celem terapii jest:

- niwelowanie lęku przed jedzeniem,

- oswajanie pokarmów,

- rozszerzanie repertuaru pokarmowego dziecka.

Terapia poprzedzona jest diagnozą wybiórczości pokarmowej.