TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

MONIKA HEŁMECKA

terapeuta SI

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kursy

Warsztaty doszkalające

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Przedszkole Terapeutyczne Zielony Zakątek w Świebodzicach,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z oddziałem w Wałbrzychu - wykładowca,

Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios w Strzegomiu,

Centrum Terapii CSS we Wrocławiu,

Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu.

Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia-masaż Wilbarger,

Terapia ręki,

Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu,

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard,

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,

Kurs koncepcji Halliwick,

Kurs metody Johansen IAS,

Kurs koncepcji PNF,

Dwustopniowy kurs integracji sensorycznej,

Masaż tensegracyjny.

 

Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem/Fundacja Synapsis,

Techniki wyciszające,

Jak prowadzić terapię dziecka z Autyzmem,

Narzędzie M-CHAT-R/F  - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka/Fundacja Synapsis,

Dzieci z Zespołem Aspergera i ze spektrum Autyzmu,

Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozyi terapii dziecka 0-36 m.ż.,

Stymulacja rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka do 3 r.ż.

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej,

Warsztaty integracji sensorycznej - diagnoza i terapia małego dziecka oraz dziecka z autyzmem.

 

BARBARA OZIEMBŁOWSKA

terapeuta SI

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Kursy

Centrum Sensorek w Wałbrzychu,

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

Szkoła Podstawowa nr 5,

Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”,

Szkoła Podstawowa nr 25 w Wałbrzychu,

Państwowy Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju.

Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie - Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Kształcenie integracyjne,

Uniwersytet Wrocławski - Pedagogika,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - Pedagogika wczesnoszkolna,

Studium Nauczycielskie w Wałbrzychu - Wychowanie przedszkolne.

Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,

Kurs kwalifikacyjny - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

Kurs socjoterapii.

 

LOGOPEDZI

 

AGNIESZKA DĄBKOWSKA

neurologopeda

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kursy

Warsztaty doszkalające

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko Księgowa" w Wałbrzychu,

Punkty Przedszkolne w Grzędach, Witkowie i Jaczkowie,

Przedszkole Tęcza w Wałbrzychu,

Przedszkole Miejskie w Szczawnie Zdroju.

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,

Kurs metody werbo-tonalnej,

Kurs metody Krakowskiej,

Kurs metody Tomatisa,

Kurs psychostymulacji metodą Dyna-Linqa.

 

Neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr Masgutowej,

Integracja bilateralna,

Warsztaty diagnozy i terapii dziecka z dysleksją,


Kurs Gimnastyki Mózgu Dennisona,


Kurs terapii Ortoptycznej.

 

 

PATRYCJA ROJECKA

logopeda

 

Historia zatrudnienia

      Ukończone kierunki

Kursy i warsztaty

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Uniwersytet Wrocławski – Logopedia ogólna i kliniczna,

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w
Białymstoku – aktorstwo.

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie,

Integracja odruchów ustno-twarzowych,

Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem- Fundacja Synapsis,

Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi,

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu - Centrum Metody Krakowskiej,

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących,
autystycznych, z afazją),

Zrozumieć i pomóc. Dziecko z autyzmem w szkole i w środowisku.

 

REHABILITANCI

 

PATRYCJA LISOWSKA-SZCZUREK

fizjoterapeuta

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kursy

Warsztaty doszkalające

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Centrum Rehabilitacji "Promyk" w Świebodzicach,

Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu,

Fundacja "Pomocna Dłoń" w Wałbrzychu,

Prywatny Gabinet Lekarski "Sanmed" w Wałbrzychu,

Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" w Wałbrzychu.

Rozszerzony kurs NDT-Bobath,

Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,

Metoda Neurorozwojowa NDT-Bobath,

Terapia czaszkowo-krzyżowa - moduł I, II, III, IV, V, VI

Kurs koncepcji PNF podstawowy i rozwijający,

Wielowymiarowa terapia manualna stóp,

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,

Masaż tensegracyjny.

Masaż Shantala,

K-taping w pediatrii,

PNF w pediatrii,

Neurorehabilitacja - ćwiczenia czucia głębokiego,

Pediatria dla fizjoterapeutów,

Koncepcja NDT-Bobath w pracy z dziećmi,

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka,

Kursy Thera Band Academy.

 

 

HANNA RYCHLIK

fizjoterapeuta

 

Historia zatrudnienia

      Ukończone kursy i warsztaty

                  Konferencje

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

Żłobek Samorządowy nr 4 w Wałbrzychu.

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - moduł I, II, III, IV,

Funkcjonalna Stabilizacja Kręgosłupa,

Powięź jako organ czucia,

Zintegrowane techniki strukturalne i funkcjonalne w terapii skolioz,

Anatomy Trains I,

Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym,

Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych,

Masaż tkanek głębokich i uwalnianie mięśniowo powięziowe,

Kinesiology Taping,

Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji.

Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka - nowe trendy w diagnostyce i terapii,

Dziecko z niepełnosprawnością w środowisku społecznym.

 

 

PEDAGODZY

 

EWA REKOWSKA

pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Kursy

Centrum Sensorek w Wałbrzychu,

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu,

Szkoła Podstawowa Fundacji Clever w Wałbrzychu,

Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Wałbrzychu,

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna „Cogito” w Wałbrzychu,   

Publiczne przedszkole w Kamiennej Górze,

Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu,

Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci  z zaburzeniami słuchu i innymi dysfunkcjami,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałbrzychu.

Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe,

Oligofrenopedagogika,

Wychowanie do życia w rodzinie,

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

Surdopedagogika,

Resocjalizacja niedostosowanych społecznie,

Pedagogika opiekuńcza.

Trening umiejętności społecznych,

Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania,

Kurs I i II stopnia EEG-Biofeedback (trener drugiego stopnia),

Profil psychoedukacyjny PEP-R,

EEG-Biofeedback - zastosowanie w praktyce,

Warsztaty EEG Biofeedback,

Zachowania samobójcze,

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w placówkach edukacyjnych.

 

 

 

MARIA NEJMAN

pedagog 

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kursy

Warsztaty doszkalające

Centrum Sensorek w Wałbrzychu,

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świdnicy.

Kurs RSA Biofeedback,

Kurs podstawowy I stopnia EEG-Biofeedback,

Kurs z zakresu technik badań EEG.

Warsztaty z zakresu EEG Biofeedback.

 

PSYCHOLOG

 

EWA RADOMSKA

psycholog

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Ukończone kursy

Centrum Sensorek w Wałbrzychu,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Świetlica środowiskowa w Boguszowie-Gorcach,

Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie,

Samorządowe Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Wałbrzychu,

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu.

Tyflopedagogika,

Surdopedagogika,

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu,

Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny,

Uniwersytet Wrocławski - Psychologia

Diagnostyka intelektu z wykorzystaniem testu Stanford-Binet 5,

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0-6 lat,

Dzieci i rodzice w konflikcie rozwodowym i po rozwodzie,

Techniki terapeutyczne, zabawy i gry dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania,

Jak skutecznie prowadzić dziecko z ADHD.

 

TRENER PERSONALNY

 

MARTA GAJB-PRUSACZYK

coach

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Kursy i warsztaty

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu.

Kurs kwalifikacji pedagogicznych,

Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi,

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym,

Coaching rodzicielski,

Trudne zachowania - pozytywne podejście,

Komunikacja bez przemocy - warsztat tworzenia serdecznego kontaktu,

Warsztaty pt.: „Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci mówiły?”,

Coaching rodzicielski / partnerski.