GLOBALNA TERAPIA STOPY (GTS)

Terapia jest autorską koncepcją obserwacji, badania i terapii pacjenta z problemem chorób i deformacji w obrębie stopy, stawu skokowo - goleniowego na każdym etapie jego życia, począwszy od narodzin po późną starość. Słowo GLOBALNIE nie jest uproszczeniem, to rozszerzenie spojrzenia, metodyki badania, analizy i terapii.  Metoda skupia się przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu jednego z najlepszych narzędzi terapeutycznych: wnikliwego spojrzenia, myślenia i dłoni terapeuty.

TRÓJWYMIAROWA TERAPIA MANUALNA STÓP

Trójwymiarowa, manualna terapia stóp oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka. Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy m.in.:

 - stopy przywiedzeniowo-serpentynowej,

- stopy końsko-szpotawej,

- stopy koślawej,

- płaskostopia.

W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem. Po odpowiednim instruktarzu przeprowadzonym przez terapeutę mają Państwo możliwość codziennego oddziaływania terapeutycznego w warunkach domowych.

Terapia umożliwia wczesne diagnozowanie i rehabilitację nieprawidłowego ustawienia stopy poprzez specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające opierając się na funkcjonalnych powiązaniach nerwowo-mięśniowych. Jednym z głównych założeń terapii jest praca rodzica z dzieckiem.