PNF

Metodę PNF (Proprioreceptiv Neuromuscular Facilitation) wykorzystuje się w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami (skoliozy, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, przepukliny oponowo – rdzeniowe, różnego rodzaju zaburzenia ruchu). 

 

Prawidłowe wykorzystanie zasad i technik stosowanych w metodzie PNF wpływa na: poprawę koordynacji i równowagi, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, poprawę techniki chodu, polepszenie czucia głębokiego, zwiększenie zakresów ruchu. Praca z dziećmi ze względu na dużą plastyczność mózgu może dawać zaskakujące efekty. Największe sukcesy w terapii możliwe są tylko przy odpowiedniej współpracy rodziców i fizjoterapeuty, oraz całego zespołu terapeutycznego (lekarz, psycholog, logopeda).

 

Koncepcja PNF opiera się na indywidualnym i funkcjonalnym podejściu do każdego dziecka, dlatego najważniejszym zadaniem i celem jaki stawiają sobie terapeuci i rodzice jest osiągnięcie jak największej samodzielności przez dziecko.