FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA

 

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja jest niezależną metodą terapii narządu ruchu. Wynika z idei, że wszystkie stawy organizmu są ze sobą wzajemnie powiązane.

FOI poprzez holistyczny sposób podejścia do pacjenta jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca. Jest to terapia bardzo przyjemna i całkowicie bezbolesna dla pacjentów, dobrze przez nich tolerowana.